SEKRETARIAT / JAWATANKUASA KERJA GRP NEGERI KELANTAN

 

1. YM. Engku Rajhan Bin Engku Ismail                                          - Pengerusi

    Timbalan Pengarah (Makro), UPEN

 

2. YBrs. Wan Adzmani Bin Wan Othman                                        - Setiausaha

    Penolong Pengarah ( Statistik & Analisa), UPEN

 

3. YBrs. Wan ZulFadli Syahman Bin Che Yusof

    Ketua Penolong Pengarah ( Pelaburan), UPEN

 

4. YBrs. Nik Fazul Fazlee bin Nik Othman

    Ketua Penolong Pengarah (Perancangan Sektoral), UPEN

 

5. YBrs. Mohd Arman Bin Zulkifli

     Penolong Pengarah (Kerajaan Tempatan & Teknologi Hijau), UPEN

 

6. YBrs. Siti Ruhana Mohamed Nor

     Penolong Pengarah (Industri, Usahawan & Pembangunan), UPEN

 

7. YBrs. Tuan Haji Ahmad Adlee bin Yasin

    (Pengarah Bahagian Kerajaan Tempatan)

 

8. YBrs. Nik Hazilawati bt Mohd Fauzi

     Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, UPEN.

 

9. Wakil Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 

10. Wakil Koordinator Peraturan (R.C)

 

11. Wakil MPC